Начало » PaperGard™ - Антимикробна хартия

JAMES CROPPER (Великобритания) произвежда от 2006 год. хартии с антимикробни свойства по технологията BIOMASTER  главно за сферата на здравеопазването.

В днешно време употребата на такива хартии в различни сфери на ежедневието става все по-актуална.

Същността на технологията е в прибавянето на сребърни йони към хартиената маса.

 

Според последните изследвания /съгл. ISO 18184/  жизнеспособността на вируса SARS-CoV-2 намалява над 95 %  до 15 мин. и с  99,9% до 2 часа върху повърхността на хартия със защита PaperGard.

 

Доказано е чрез изследвания в независима, международно призната лаборатория, ефикасно действие и срещу :

Staphylococcus aureus (MRSA)         E.coli                                                          
Salmonella                                          Vancomycin-resistant Enterococcus (VRE)
Legionella                                           Norovirus
Campylobacter                                    Feline Coronavirus

Действието на защитата не намалява с времето, т.к. е в масата на хартията , а не повърхностна. Микробите не могат да развият резистентност към сребърните йони както към антибиотиците.(https://www.jamescropper.com/about/innovation/papergard)

Технологията е напълно безопасна за хора и животни; не променя структурата на хартията, няма мирис, цвят или вкус. Може да се приложи в производството на различни хартии от колекцията на JAMES CROPPER.

Хартиите PaperGard™ са подходящи за изработка на  папки, менюта, визитки, поздравителни картички, опаковки, информационни листовки, медицинска документация и пациентски картони и др. 

Вярваме, че това би бил един полезен продукт в стремежа за по-чиста и безопасна среда.

На склад разполагаме с бяла непромазана хартия, с висока гладкост и отлична печатаемост с конвенционални и цифрови печатни технологии.

 

PORCELAIN PaperGard™, 300 g/m2, 70x100 cm